Home All Groups
jbossws-spi / org / jboss / wsf / spi / deployment / ServletDelegate.html /
org.jboss.wsf.spi.deployment

Interface ServletDelegate

  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Abstract Methods 
   Modifier and TypeMethod and Description
   voiddestroy() 
   voiddoDelete(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.ServletContext context) 
   voiddoGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.ServletContext context) 
   voiddoHead(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.ServletContext context) 
   voiddoPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.ServletContext context) 
   voiddoPut(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.ServletContext context) 
   voidinit(javax.servlet.ServletConfig servletConfig) 
   voidservice(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.ServletContext context) 
  • Method Detail

   • init

    void init(javax.servlet.ServletConfig servletConfig)
      throws javax.servlet.ServletException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
   • destroy

    void destroy()
   • doHead

    void doHead(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
          javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
          javax.servlet.ServletContext context)
       throws javax.servlet.ServletException,
          IOException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException
   • doGet

    void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
          javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
          javax.servlet.ServletContext context)
      throws javax.servlet.ServletException,
          IOException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException
   • doPost

    void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
          javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
          javax.servlet.ServletContext context)
       throws javax.servlet.ServletException,
          IOException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException
   • doPut

    void doPut(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
          javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
          javax.servlet.ServletContext context)
      throws javax.servlet.ServletException,
          IOException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException
   • doDelete

    void doDelete(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
           javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
           javax.servlet.ServletContext context)
        throws javax.servlet.ServletException,
           IOException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException
   • service

    void service(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
           javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
           javax.servlet.ServletContext context)
       throws javax.servlet.ServletException,
           IOException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException

Copyright © 2018 JBoss, by Red Hat. All rights reserved.