001  package junit.framework;
002  
003  import java.util.List;
004  
005  import org.junit.Ignore;
006  import org.junit.runner.Describable;
007  import org.junit.runner.Description;
008  import org.junit.runner.Request;
009  import org.junit.runner.Runner;
010  import org.junit.runner.manipulation.Filter;
011  import org.junit.runner.manipulation.Filterable;
012  import org.junit.runner.manipulation.Orderer;
013  import org.junit.runner.manipulation.InvalidOrderingException;
014  import org.junit.runner.manipulation.NoTestsRemainException;
015  import org.junit.runner.manipulation.Orderable;
016  import org.junit.runner.manipulation.Sorter;
017  
018  /**
019   * The JUnit4TestAdapter enables running JUnit-4-style tests using a JUnit-3-style test runner.
020   *
021   * <p> To use it, add the following to a test class:
022   * <pre>
023     public static Test suite() {
024      return new JUnit4TestAdapter(<em>YourJUnit4TestClass</em>.class);
025     }
026  </pre>
027   */
028  public class JUnit4TestAdapter implements Test, Filterable, Orderable, Describable {
029    private final Class<?> fNewTestClass;
030  
031    private final Runner fRunner;
032  
033    private final JUnit4TestAdapterCache fCache;
034  
035    public JUnit4TestAdapter(Class<?> newTestClass) {
036      this(newTestClass, JUnit4TestAdapterCache.getDefault());
037    }
038  
039    public JUnit4TestAdapter(final Class<?> newTestClass, JUnit4TestAdapterCache cache) {
040      fCache = cache;
041      fNewTestClass = newTestClass;
042      fRunner = Request.classWithoutSuiteMethod(newTestClass).getRunner();
043    }
044  
045    public int countTestCases() {
046      return fRunner.testCount();
047    }
048  
049    public void run(TestResult result) {
050      fRunner.run(fCache.getNotifier(result, this));
051    }
052  
053    // reflective interface for Eclipse
054    public List<Test> getTests() {
055      return fCache.asTestList(getDescription());
056    }
057  
058    // reflective interface for Eclipse
059    public Class<?> getTestClass() {
060      return fNewTestClass;
061    }
062  
063    public Description getDescription() {
064      Description description = fRunner.getDescription();
065      return removeIgnored(description);
066    }
067  
068    private Description removeIgnored(Description description) {
069      if (isIgnored(description)) {
070        return Description.EMPTY;
071      }
072      Description result = description.childlessCopy();
073      for (Description each : description.getChildren()) {
074        Description child = removeIgnored(each);
075        if (!child.isEmpty()) {
076          result.addChild(child);
077        }
078      }
079      return result;
080    }
081  
082    private boolean isIgnored(Description description) {
083      return description.getAnnotation(Ignore.class) != null;
084    }
085  
086    @Override
087    public String toString() {
088      return fNewTestClass.getName();
089    }
090  
091    public void filter(Filter filter) throws NoTestsRemainException {
092      filter.apply(fRunner);
093    }
094  
095    public void sort(Sorter sorter) {
096      sorter.apply(fRunner);
097    }
098  
099    /**
100     * {@inheritDoc}
101     *
102     * @since 4.13
103     */
104    public void order(Orderer orderer) throws InvalidOrderingException {
105      orderer.apply(fRunner);
106    }
107  }